ลุยงานเต็มที่..ภาพล่าสุด ‘คุณใหม่ สิริกิติยา’ เดินเก็บข้อมูลที่ จ. เพชรบูรณ์ ในอิริยาบถสุดเรียบง่าย

นับตั้งแต่ที่คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เข้ารับราชการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คุณใหม่ก็ได้เริ่มชีวิตการเป็นข้าราชการไทยเต็มตัว และตั้งใจกับการเข้ามาทำหน้าที่นี้เฉกเช่นเดียวกันคนธรรมดาทั่วไป

ชีวิตนอกวังสุดสมถะ “คุณใหม่ สิริกิติยา” ก่อนจะมาเป็นข้าราชการกรมศิลป์

นับว่าเป็นอีกเรื่องที่น่ายินดี หลังจากที่ชาวไทยได้เห็นภาพของคุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซ่น พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการระดับ 3

พระองค์หริภา – พระองค์ติ๊ด สองพระราชนัดดาผู้อ่อนน้อม เดินตามรอยทูลกระหม่อมตา

พระองค์หริภาและพระองค์ติ๊ด 2 พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะอย่างโดดเด่น รวมถึงยังมีพระจริยวัตรที่งดงาม อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่ง

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!