“รายอนี่ยุติธรรม” ขอบเขตของสถาบันกับการเมือง

จากบทพระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเล่าถึงเรื่องการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีความตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงถามนักข่าวที่มาเข้าเฝ้าถึงเรื่อง ขอบเขตของสถาบันกับการเมือง ไว้อย่างน่าสนใจว่า

keyboard_arrow_up