เรื่องดีๆ จากสิทธิประกันสังคม

เชื่อว่ามนุษย์ทำงานอย่างเราๆ คงคุ้นเคยกับคำว่า “ประกันสังคม” ได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะ เพราะเมื่อคุณเริ่มทำงานประจำ มีรายได้รายเดือนจากนายจ้าง เงินจำนวนหนึ่งจะถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคม เรียกว่า “เงินสบทบ” ซึ่งเงินดังกล่าวนี้ K-Expert ที่ปรึกษาการเงินจาก KBank กระซิบดังๆ ว่าไม่ได้ถูกหักไปเปล่าๆ  แต่จะได้รับกลับมาในรูปแบบของสิทธิประโยชน์ต่างๆ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้จากกองทุนประกันสังคมกันค่ะ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เราจะได้รับจากกองทุนประกันสังคม มี 7 กรณีด้วยกัน ได้แก่ 1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เมื่อเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ค่ารักษาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโรงพยาบาลตามบัตรที่ผู้ประกันตนได้เลือกเข้ารับการรักษาตั้งแต่ต้นปีของทุกปี ไม่ว่าจะเป็น “ผู้ป่วยนอก” หรือ “ผู้ป่วยใน” ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่าย ยกเว้น ขออยู่ห้องพิเศษหรือขอแพทย์พิเศษ 2. ทุพพลภาพ ผู้ทุพพลภาพเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่เลือกทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิต  3. เสียชีวิต เมื่อเสียชีวิต ประกันสังคมจะจ่ายค่าทำศพ 40,000 บาท ให้แก่ผู้จัดการศพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุไว้ หากไม่ได้ระบุไว้จะเฉลี่ยจ่ายให้พ่อ แม่ ลูก และสามีหรือภรรยา โดยถ้าผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ […]

keyboard_arrow_up