“ล้ง 1919”ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีนแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ

ฉลองเปิด “ล้ง 1919” (LHONG 1919) ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตระการตาจาก “มรดกหวั่งหลี” อายุ 167 ปี สู่ศักดิ์ศรี “มรดกแผ่นดิน”จุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!