ดอกไม้ของแม่… 3 ดอกไม้ที่ต่างชาติขอพระราชทานนาม ควีนสิริกิติ์

ควีนสิริกิติ์ หรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ทรงเป็นพระราชินีที่ผู้คนรักใคร่ มิใช่แค่เพียงประชาชนไทย แต่ยังขยายวงกว้างไปยังนานาประเทศ นานาเชื้อชาติ นาม ควีนสิริกิติ์ ที่หลายๆ ประเทศใช้เรียกขานยามเอ่ยถึงพระองค์ จึงมิใช่เป็นเพียงชื่อสากลที่ใช้เพื่อให้ง่ายต่อการพูด หรือค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์เท่านั้น  หากแต่ยังเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกยกย่อง ศรัทธา ต่อพระราชจริยวัตรสุดงดงาม รวมทั้งการทรงงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นที่มาให้โลกนี้มีดอกไม้ 3 ชนิดที่ค้นพบโดยชาวต่างชาติ และเพราะความชื่นชมที่พวกเขามีต่อพระราชินีของไทย จึงได้ทำเรื่องขออัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาตั้งเป็นชื่อ ซึ่งพระองค์ก็ทรงพระราชทานพระราชานุญาติ ดังนี้ แคทลียาควีนสิริกิติ์ : Cattleya Queen Sirikhit กล้วยไม้ในสกุลแคทลียา มีดอกเป็นสีขาวนวล กลีบดอก 5 กลีบ โดยที่ขอบกลีบย่นเป็นคลื่น ตรงกลางดอกมีสีเหลืองทอง กลีบรองดอกเป็นรูปรีแกมสามเหลี่ยม ส่งกลิ่นหอมหวานอ่อนๆ และออกดอกตลอดทั้งปี Black & Flory บริษัทกล้วยไม้เก่าแก่ของอังกฤษเป็นผู้ผสมกล้วยไม้พันธุ์นี้ขึ้นในปี พ.ศ.2501 โดยใช้กล้วยไม้พันธุ์ Cattleya Bow Bell ผสมกับพันธุ์ Cattleya O’ […]

keyboard_arrow_up