ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ความงดงามที่ถูกซ่อนภายใต้การวางผังพระเมรุมาศ

เริ่มใกล้เข้ามาทุกที อีกไม่นานก็จะถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นี้แล้ว ซึ่งพระเมรุมาศมีความคืบหน้าไปมากเลยทีเดียว เพราะทางกรมศิลปากรได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างพระเมรุมาศอย่างตั้งใจให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ และนอกจากนี้ยังมีความงดงามที่ถูกซ่อนภายใต้การวางผังพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ดูแลการวางผังพระเมรุมาศ กล่าวถึงเรื่องแนวคิดการวางผังพระเมรุมาศฯ ว่าการวางผังพระเมรุมาศฯ มีความเชื่อมโยงกับ ศาสนสถานโบราณสำคัญที่อยู่บริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยกำหนดที่ประดิษฐานของบุษบกองค์ประธาน ที่ตั้งของพระจิตตกาธาน สำหรับถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ จากจุดตัดของเส้นทิศเหนือ – ใต้ ซึ่งลากจากยอดพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับเส้นทิศตะวันออก – ตะวันตก ที่ลากจากเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ซึ่งหากมองพระเมรุมาศฯ จากกึ่งกลางของทางเข้าด้านทิศเหนือ (หันหน้าเข้าพระบรมราชวัง) จะสามารถมองเห็นยอดพระศรีรัตนเจดีย์ของวัดพระแก้วซ้อนอยู่ในบุษบกองค์ประธาน เป็นความงดงามทางภูมิสถาปัตย์ที่น่าประทับใจยิ่ง นับเป็นความตั้งใจของกรมศิลปากร หน่วยงานรับผิดชอบการจัดสร้างเพื่อให้พระเมรุมาศฯ มีความงดงาม ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รูป 1 หากมองพระเมรุมาศฯ จากกึ่งกลางของทางเข้าด้านทิศเหนือ […]

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!