เทศกาลถนนคนเดินชนเผ่า สนุก ปลอดภัย! งานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี เมื่อ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวนเที่ยว เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7 ท่ามกลางอากาศหนาวสดชื่นกลางขุนเขา และการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวดอยตุงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 18.00 น. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้กระบวนการในการเป็นเจ้าของธุรกิจชุมชน สามารถพึ่งตัวเองได้ ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 6 ชนเผ่าในชุมชน ได้แก่ อาข่า ลาหู่  ไทใหญ่  ไทลื้อ  ไทลัวะ และจีนยูนนาน ผ่านกิจกรรมร้านค้าชนเผ่า งานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7 โดยได้จัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ปลอดภัย โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานมากมาย อาทิ ภาษเดช  หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์  ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และที่ปรึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน), ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และที่ปรึกษาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน), นายแพทย์วันชัย ล้อกาญจนรัตน์  รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย, เทียมจันทร์ พันธุ์เจริญ […]

keyboard_arrow_up