มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ ๒๖ องค์กร จัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ ๒๖ องค์กรที่ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ สิงหาคม ศกนี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โอกาสนี้ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรที่ ร่วมจัดงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดแต่ละกระทรวง ได้จัดงานแถลงข่าว พร้อมจัดแสดงตัวอย่างนิทรรศการ ผลงานและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ผ้าไหมยกมุก, ผ้าจากใยบัว, ข้าวเจ้าทนเค็มพันธุ์แรก ของประเทศไทย ผลผลิตแปรรูปจากป่าชุมชน, ผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่าง จ. อ่างทอง, พวงกุญแจผลิตจากกิ่งต้นมะขามของท้องสนามหลวงโดยกรุงเทพมหานคร, การประกวดพันธุ์ไม้ประดับต่าง ๆ และบอนสีสีเหลืองครั้งแรกในประเทศไทย ที่เข้าประกวดในโครงการ […]

keyboard_arrow_up