ความเป็นมา “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ไทย

ความเป็นมา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โบราณราชประเพณี อันศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ไทย… ปี พ.ศ. 2562 นับเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะนับตั้งแต่วันแรกของศักราชใหม่ คือวันที่ 1 มกราคม 2562 ก็เกิดข่าวอันเป็นมงคล นั่นก็คือการที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ดังนั้นก่อนที่จะถึง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย์ไทย และเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของชาติบ้านเมือง แพรวดอทคอม จึงขอพาทุกคนไปทราบถึงประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกันก่อน เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับพระราชพิธีนี้ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนาน โดยได้รับอิทธิพลจากคติอินเดีย แต่ลักษณะการพระราชพิธีแต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดเป็นอย่างไร ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แม้แต่การเรียกชื่อพิธีก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัย เช่น สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เรียกว่า “พระราชพิธีราชาภิเษก” หรือ “พิธีราชาภิเษก” ส่วนในปัจจุบัน เรียกว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” สมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานในศิลารึกหลักที่ 2 หรือจารึกวัดศรีชุม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 กล่าวถึงการขึ้นเป็นผู้นำของพ่อขุนบางกลางหาวไว้ว่า “…พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้เมืองสุโขทัย ให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหาย เรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์…” ส่วนในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาไทย และภาษาเขมรกล่าวถึงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพิธีบรมราชาภิเษกพระมหาธรรมราชาที่ 1 […]

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!