Social Media กฎหมายใหม่ของการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา

Social Media กฎหมายใหม่ของการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา..ใครที่เคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าขั้นตอนการยื่นขอวีซ่านั้น จะต้องโชว์ข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนตามข้อกำหนด เลยขึ้นชื่อเรื่องของความละเอียดมากพอสมควร ยิ่งเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับมาตรการการตรวจสอบบัญชีในการใช้โซเชียลมีเดีย ที่จำเป็นจะต้องแจ้งในช่วงเวลา 5 ปี สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศทุกคน ยกเว้นผู้ที่ติดต่อทางการทูตและทางราชการเท่านั้นค่ะ ใครที่มีแพลนจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาคงต้องเช็คข้อมูลกันให้ดีนะคะ

keyboard_arrow_up