เปิดพิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล เชิดชูเกียรตินักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของโลก

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กล่าวประกาศเกียรติคุณ นายกำพล วัชรพล เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการใช้สื่อ เพื่อการเผยพร่การศึกษาต่างๆ ได้อย่ารวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และยังเป็นผู้ที่มีบทบาทส่งเสริมผลงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาตลอดชีวิตเป็นเอนกอนันต์ มีความสอดคล้องกับภารกิจขอองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ในสาขาการศึกษาและการสื่อสารมวลชน โดยในด้านการศึกษา นายกำพล วัชรพล ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ไปสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวนกว่า 100 แห่ง เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนของชาติ แม้ว่าโรงเรียนเหล่านี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้มอบให้เป็นโรงเรียนของรัฐ แต่มูลนิธิไทยรัฐยังได้อุปการะเกื้อเหนุนและให้การสนับสนุนด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 โครงการในแต่ละปี บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้มหาวิทยาลัยต่างๆ และการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อยกระดับวิทยานิพนธ์ ด้านสื่อสารมวลชน นายกำพล วัชรพล เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยได้ดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้สร้างให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนอย่างสมบูรณ์แบบในการเสนอข้อมูลข่าวสาร ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ จนกระทั่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีส่วนสนับสนุนให้วงการสื่อมวลชนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวสารข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ อย่างเสรี ตลอดจนเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์หลายประการ อาทิ เป็นผู้นำระบบการเรียพิมพ์ด้วยแสง การพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ […]

ทำงานใหญ่ ใจต้องนิ่ง…คิดแบบ ‘นิค- แนต’ 2 พี่น้องสุดสตรอง! ทายาทสื่อยักษ์ ‘วัชรพล’

เป็นอีกครั้งสำหรับ Exclusive Talk ที่วันนี้พิเศษสุดๆ กับการมาพูดคุยกับสองสาวทายาทรุ่นที่ 3 ของสื่อยักษ์ใหญ่ ระดับประเทศ นิค – จิตสุภา และ แนต-ธนวลัย ลูกสาวของคุณยิ่งลักษณ์ วัชรพล

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!