ข้อควรรู้ ประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างถูกต้อง เพื่อเทิดพระเกียรติสูงสุด

ข้อควรรู้ ประดับ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อย่างถูกต้อง เพื่อเทิดพระเกียรติสูงสุด… ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 รวมถึงจะเริ่มมีพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เกิดขึ้น ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป ตามกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ เกี่ยวกับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มุ่งทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเกิดขึ้นอย่างสมพระเกียรติที่สุด ซึ่งสำหรับคนไทยทุกคน สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้สามารถเข้าร่วมกับพระราชพิธีสำคัญนี้ได้อย่างถูกต้อง ในช่วงเวลานี้ ซึ่งนับว่าใกล้ถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเข้าไปทุกขณะ รัฐบาลจึงประกาศเชิญชวนให้ร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ฯ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้สำหรับ “ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” นั้น นับว่ามีความสำคัญและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งยังแสดงถึงพระเกียรติยศสูงสุด รวมถึงยังมีความพิเศษเหนือสิ่งอื่นใด เพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์ฯ ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์ฯ พร้อมความหมาย เพื่อใช้ในการเผยแพร่งานพระราชพิธีครั้งนี้ […]

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!