‘ปิ่นโต-กระจก’ หุ่นยนต์พระราชทานจาก ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ช่วย 73 โรงพยาบาล

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงให้ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้อ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล” พระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่ง ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ล่าสุด “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ได้รับพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล” เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่ง สำหรับหุ่นยนต์ทั้งสองชนิดนี้ เป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาร่วมกับบริษัท HG Robotics และบริษัท Obodroid เพื่อทำหน้าที่ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ โดย “หุ่นยนต์ปิ่นโต” ช่วยทำหน้าที่ขนส่งอาหาร​ ยา​ หรือเวชภัณฑ์ให้กับคนไข้​ สามารถเคลื่อนที่รอบเตียงคนไข้ได้ และควบคุมจากระยะไกลได้ […]

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!