“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ทรงแมตช์ พระมาลาแบรนด์ SIRIVANNAVARI กับชุดผ้าพื้นถิ่น

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง เพื่อทรงเยี่ยมช้างพังฟ้าแจ่ม ลูกช้างป่าเพศเมีย อายุ 4 ปี จากอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกบ่วงดักสัตว์รัดบริเวณขาหน้าซ้ายจนปลายเท้าขาด และช้างพลายบุญหนา ลูกช้างเพศผู้ อายุ 4 ปี ที่เจ้าของเดิมชาวจังหวัดภูเก็ต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทอดพระเนตรการรักษาช้างพังฟ้าแจ่ม และทรงเยี่ยมช้างพลายบุญหนา รวมถึงช้างอื่นๆ ในสถาบันฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงแมตช์ พระมาลาแบรนด์ SIRIVANNAVARI กับฉลองพระองค์ผ้าพื้นถิ่น จากนั้นพระราชทานอาหารช้าง และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ สร้างความประทับใจแก่พนักงาน ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาเฝ้ารับเสด็จเป็นอย่างมาก จากพระกรณียกิจนี้ นอกจากพระปณิธานที่ทรงใส่พระทัยเรื่องการอนุรักษ์และบริบาลช้างแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ยังทรงเผยให้เห็นถึงพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ผ้าไทยอีกด้วย … Continue reading “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ทรงแมตช์ พระมาลาแบรนด์ SIRIVANNAVARI กับชุดผ้าพื้นถิ่น