สมพระเกียรติ ‘จักรพรรดินารุฮิโตะ’ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หลังจากที่ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 126 แห่งญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ ที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นเฝ้ารอคอยและทั่วโลกเฝ้าจับตาดูก็มาถึงแล้วในวันนี้ (22 ตุลาคม 2562)

โดยในช่วงเช้า สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายราชสักการะเทพีอามะเทราสุ หรือสุริยเทพี บรรพสตรีแห่งพระราชวงศ์ญี่ปุ่น รวมถึงบูรมหาจักรพรรดิ เทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ไตรปูชนียสถาน ในเขตพระราชวังหลวง กรุงโตเกียวในการนี้ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะทรงฉลองพระองค์โบราณ ชุดโซกุไตสีขาว เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ปรัมพิธีในเวลา 9.00 น. พร้อมกับเจ้าพนักงานซึ่งอัญเชิญเครื่องไตรราชกกุธภัณฑ์ ในการถวายราชสักการะเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล 

พระบรมฉายาลักษณ์อย่างเป็นทางการของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ในฉลองพระองค์ชุดโซกุไตสีขาว และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ ในฉลองพระองค์ชุดจูริฮิโตเอะ

ส่วนในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ทรงประกอบพระราชพิธี โซกุอิเระ เซเดน โนกิ ซึ่งในการนี้ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะประทับพระบัลลังก์ทาคามิคูระ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะประทับพระบัลลังก์ไมโชได ณ ท้องพระโรงมัตสึโนมะ หรือท้องพระโรงใหญ่ของพระราชวังอิมพีเรียล

จากนั้น สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศการครองราชย์ ความว่า “ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในฐานะประมุขของประเทศ เพื่อความเป็นเอกภาพของประชาชน”

พระบรมฉายาลักษณ์อย่างเป็นทางการของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ในฉลองพระองค์ชุดโคโรเซนโกโฮ สีน้ำตาลทอง ซึ่งเป็นฉลองพระองค์แบบโบราณของยุคเฮอัน สำหรับพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ส่วนสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะทรงฉลองพระองค์ชุดจูนิฮิโตเอะ ซึ่งซ้อนกัน 12 ชั้น สำหรับพระราชวงศ์ฝ่ายในและสตรีชั้นสูง รวบพระเกศาไว้ด้านหลังตามแบบสมัยเฮอัน

สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนรถยนต์พระที่นั่ง ตามหมายกำหนดการเดิมที่จะจัดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ ได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากความเสียหายของเหตุภัยพิบัติพายุฮากิบิสเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่พระราชพิธีต่างๆ ยังคงจัดขึ้นตามกำหนดการเดิมต่อไป โดยมีพระราชอาคันตุกะต่างชาติ ทั้งพระราชวงศ์ ผู้นำประเทศ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถวายพระพรกว่า 2,500 คน


 

ข้อมูล : Royal World Thailand – รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย, thebangkokinsight.com, bangkokbiznews.com

ภาพ : Gettyimages, Royal World Thailand – รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!