83 พรรษา สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ สามัญชนคนแรกที่ได้เป็นควีนแห่งประเทศญี่ปุ่น

วันนี้ (20 ต.ค.60) ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา (เสด็จพระราชสมภพ 20 ตุลาคม พ.ศ.2477) ซึ่งในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อิมพิเรียล สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ทรงถือเป็นสตรีสามัญชนคนแรกที่อภิเษกสมรสกับพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่น

ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงเข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีนางาโกะ จึงเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหญิงมกุฎราชกุมารี ครั้นสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะสวรรคต มกุฎราชกุมารอะกิฮิโตะจึงสืบราชสมบัติเป็นจักรพรรดิ และมกุฎราชกุมารีมิชิโกะจึงดำรงพระอิสริยยศเป็นจักรพรรดินี ตามลำดับ โดยจัดพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ณ พระราชวังโตเกียว

พระองค์มีพระนามเดิมว่า “มิชิโกะ โชดะ” เป็นบุตรสาวคนโตของฮิเดะซะบุโร โชดะ กับฟุมิโกะ โซะเอะจิมะ บิดาเป็นประธานและประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทนิชชิน พระองค์เติบโตในโตเกียวโดยได้รับการปลูกฝังด้านการศึกษาจากครอบครัวทั้งแบบดั้งเดิมและตะวันตก มีการเรียนภาษาอังกฤษและเปียโน ทรงเรียนรู้ในศิลปะด้านงานเขียน การทำอาหาร และโคโด (ศิลปะการใช้เครื่องหอม) เรียกได้ว่ามีพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน

อีกทั้ง พระองค์เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นด้วยมีพระจริยวัตรที่งดงาม ทรงใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการบำเพ็ญเพียรทางศาสนาร่วมกับพระราชสวามี อาทิ ทรงสักการะศาลเจ้าอิเซะและศาลเจ้าชินโตอื่น ๆ รวมทั้งการสวดภาวนาภายในสุสานหลวงเพื่ออุทิศพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์และสมาชิกในราชวงศ์ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งยังเป็นนักเปียโนหญิงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง หลายปีที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

ข้อมูล : wikipedia
รูปภาพจาก FB : Royal World Thailand

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!