ชุดราตรีผ้าไหมยกดอกลำพูน ของ เฌอเอม-ชญาธนุส งดงามและมีความหมาย

งดงามและมีความหมาย! ชุดราตรีรอบ Preliminary ของ เฌอเอม-ชญาธนุส ศรทัตต์  มิสแกรนด์ลำพูน ได้จากการระดมเงินของชาวลำพูน