เรียบง่ายแต่สง่างาม ‘ปอย ตรีชฎา’ ในชุดย่าหยา เครื่องแต่งกายของกุลสตรีภูเก็ต

งดงามสมเป็นกุลสตรีภูเก็ต ‘ปอย ตรีชฎา’ สวมชุดย่าหยา เครื่องแต่งกายประจำบ้านเกิด เข้าพิธีไหว้อ้ามอุดจ้อและไหว้บอกกล่าวบรรพบุรุษ