เจิดจรัสทะลุจักรวาล! ชุดราตรี ‘แอนนา เสือ’ แรงบันดาลใจจากกองขยะ

“อย่ายึดมั่นว่าเราเกิดมาจากอะไร แต่จงยึดมั่นว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยพลังของเรา” ประโยคสร้างแรงบันดาลใจของแอนนา เสือ สู่การสรรสร้างชุด