รู้จักรายา ประไหมสุหรี แห่งรัฐเประก์ ‘ตวนกู ซารา ซาลิม’ ผู้สืบเชื้อสายไทย-มอญ

ตวนกู ซารา ซาลิม
ตวนกู ซารา ซาลิม

วันนี้แพรวดอทคอมขอหยิบยกเรื่องราวของราชวงศ์ในละแวกเพื่อนบ้าน อย่างรัฐเประก์ ประเทศมาเลเซียมานำเสนอกันบ้าง โดยจะขอกล่าวถึง ตวนกู ซารา ซาลิม พระอัครมเหสีในสุลต่านนัซริน ชาห์ สุลต่านรัชกาลปัจจุบันแห่งรัฐเประก์ เพราะพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามและพระปรีชาสามารถรอบด้าน

ซึ่งก่อนหน้านี้ สุลต่าน นัซริน มูอิซซัดดิน ชาห์ สุลต่านแห่งเประก์ พร้อมด้วย ตวนกู ซาร่า ซาลิม รายา ประไหมสุหรีแห่งรัฐเประก์ ได้เสด็จฯ มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

ตวนกู ซารา ซาลิม

 

พระราชประวัติของ ตวนกู ซารา ซาลิม พระอัครมเหสีในสุลต่านนัซริน ชาห์

ดูลี ยัง มาฮา มูลียา ราจา เปอร์ไมซูรี ตวนกู ซารา ซาลิม พระนามเดิม ซารา ซาลิม เดวิดสัน พระอัครมเหสีในสุลต่านนัซริน ชาห์ สุลต่านรัชกาลปัจจุบันแห่งรัฐเประก์ พระองค์เป็นลูกครึ่งมาเลเซีย – อังกฤษ สืบจากพระราชชนกและมีเชื้อสายแห่งราชวงศ์เกอดะฮ์ และเชื้อสายไทย-มอญ จากคุณหญิงเนื่อง ฤทธิสงครามรามภักดีในสายพระราชชนนี

พระองค์เคยฝึกงานเป็นวิศวกรเคมี เพื่อจะปูทางเข้าไปทำงานในบริษัทน้ำมันและก๊าซในกัวลาลัมเปอร์ ทรงพบรักกับสุลต่านนัซริน ชาห์มานานเกือบสิบปีก่อนอภิเษกสมรสกัน ครั้นเมื่อพระราชสวามีได้เถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นสุลต่านแห่งเประก์ จึงได้สถาปนาให้เจ้าหญิงซารา ซาลิม พระชายาฯ ขึ้นเป็นรายา ประไหมสุหรีแห่งเประก์มาตั้งแต่นั้น

ตวนกู ซารา ซาลิม

ตวนกู ซารา ซาลิม พระราชสมภพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2516 ณ เมืองอีโปะฮ์ รัฐเประก์ ประเทศมาเลเซีย เป็นบุตรคนเล็กจากทั้งหมด 4 คนของดาโต๊ะซาลิม เดวิดสัน (นามเดิม วิลเลียม สแตนลีย์ วอล์กเกอร์ “บิล” เดวิดสัน) ทนายความชาวอังกฤษ กับดาตินชารีฟะฮ์ อาซาลียะฮ์ ไซยิด โอมาร์ ชาฮาบูดิน เชื้อพระวงศ์เกอดะฮ์ พระองค์เป็นพระภาคิไนยของตนกู อับดุล ระห์มัน นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย และเป็นเหลนของคุณหญิงเนื่อง ฤทธิสงครามรามภักดี เมื่อนับจากสายพระราชชนนี

พระองค์สนพระทัยการศึกษาด้านภาษามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนเอสเอ็มเคคอนเวนต์อีโปะฮ์ ระหว่างที่ทรงศึกษา พระองค์เป็นนักกีฬาของโรงเรียน ทรงลงแข่งสควอชและเทนนิส รวมทั้งเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของรัฐเประก์ช่วงปี 2524 – 2530

หลังทรงสำเร็จการศึกษาระดับเอจากวิทยาลัยไพรม์เมื่อปี พ.ศ. 2535 พระองค์ทรงศึกษาต่อด้านวิศวกรรมเคมี ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร จนสำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 และได้รับรางวัลนักศึกษาชั้นนำในช่วงปีสุดท้าย

 

ตวนกู ซารา ซาลิม

ตวนกู ซารา ซาลิมอภิเษกสมรสกับสุลต่านนัซริน ชาห์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ พระราชวังอิสกันดารียะฮ์ เมืองกัวลากังซาร์ รัฐเประก์ วันรุ่งขึ้นจึงมีพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ แล้วจึงโปรดเกล้าฯ สถาปนาซารา ซาลิม เดวิดสันขึ้นเป็นเจ้าหญิงพระชายาในมกุฎราชกุมาร (ราจามูดา) เป็นต้นไป ทั้งสองมีพระราชโอรส-ธิดาด้วยกันสองพระองค์ คือ

ราจา อัซลัน มุซซัฟฟาร์ ชาห์ (14 มีนาคม 2551)

ราจา นาซีรา ซาฟียา (2 สิงหาคม 2554)

หลังสุลต่านอัซลัน ชาห์แห่งเประก์เสด็จสวรรคต สุลต่านนัซริน ชาห์พระราชโอรสจึงเสวยราชสมบัติสืบมา จึงโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าหญิงซารา พระชายาฯ ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินี (รายาประไหมสุหรี) แห่งเประก์มาตั้งแต่นั้น

ตวนกู ซารา ซาลิม

ตวนกู ซารา ซาลิม

นอกจากรายา ประไหมสุหรี แห่งรัฐเประก์ จะทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้านแล้ว พระองค์ยังทรงฉลองพระองค์ได้งดงาม เหมาะกับสไตล์ของพระองค์เองมากๆ


 

ข้อมูล : th.wikipedia.org

ภาพ : IGkeluargaperak , royalwatchers , #tuankuzara

 

keyboard_arrow_up