เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า www.praew.com

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายการลงนามถวายพระพร

นางสาวอริญญ์ชยา ปาผล และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ธนันตรี ธีรชัยธัญญศักดิ์

ทรงพระเจริญ

เสาวลักษณ์ รุุ่งรัศมี

ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญ

ภัทร​วดี​ แซ่​ตั้ง​

ทรงพระ​เจริญ​

ชนากานต์ พรหมสนธิ์

ทรงพระเจริญ นิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

พรหมเทพ พรหมจันทร์

ทรงพระเจริญ

กฤตวิภพ เตชธรรมจินดา

ทรงพระเจริญ

ธนัญชวัลลภิ์. เศรษฐิตานุภาพ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นายสุวิชช์ แก่นสุวรรณ

ทรงพระเจริญ

กลับสู้หน้าหลักพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
keyboard_arrow_up