สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ‘หลอดเลือดสมองโป่งพอง’ อันตรายที่ไม่มีสัญญาณเตือน

หลอดเลือดโป่งพองในสมอง (Brain หรือ Cerebral aneurysm) คือ ตำแหน่งของหลอดเลือดสมองที่มีการโป่งพองออกจากผนังปกติ การโป่งพองของหลอดเลือดบริเวณสมอง เกิดจากแรงดันในหลอดเลือดกระทบกับบริเวณผนังหลอดเลือดที่อ่อนแอและจนเกิดการดันให้ผนังโป่งพองขึ้น เมื่อมีแรงดันมากขึ้น ผนังบริเวณนี้จะยิ่งโป่งพองมากขึ้น ขนาดของหลอดเลือดโป่งพองที่ใหญ่ขึ้น เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแตกของหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้นโดยตรง นำไปสู่การเกิดเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง หรือเนื้อสมองตามมา ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อสมองจน เกิดความทุพพลภาพ และมีอันตรายถึงเสียชีวิตได้  สาเหตุของ หลอดเลือดสมองโป่งพอง มีได้หลายสาเหตุ สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติและความอ่อนแอลงของผนังหลอดเลือด ที่เกิดภายหลัง เช่น  ความดันโลหิตสูง  การสูบบุหรี่  ไขมันในหลอดเลือด  การใช้ยาเสพติด เช่น ยาบ้า หรือโคเคน  การดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะการดื่มครั้งละมาก ๆ   การบาดเจ็บที่บริเวณสมอง  การติดเชื้อในหลอดเลือด  การมีภาวะหลอดเลือดแดงฉีกเซาะ  โรคมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ  ปัจจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุกรรม หรือทางกายภาพ ได้แก่  เพศหญิง  อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดโป่งพอง  เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด หรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น Fibromuscular dysplasia,  Hereditary hemorrhagic telangiectasis, Ehlers-Danlos … Continue reading สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ‘หลอดเลือดสมองโป่งพอง’ อันตรายที่ไม่มีสัญญาณเตือน