จริงหรือไม่ ‘เปิดไฟนอน’ เสี่ยงต่อภาวะสุขภาพทางหัวใจและเมตาบอลิก

ตามที่มีข้อมูลในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับประเด็นการ เปิดไฟนอน ส่งผลเสียต่อร่างกาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลสงฆ์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความบนสื่อโซเชียลโดยระบุว่าการเปิดไฟนอนส่งผลเสียต่อร่างกาย ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ายังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าการเปิดไฟนอนมีความเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพทางหัวใจและเมตาบอลิก ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าการ เปิดไฟนอน เสี่ยงต่อภาวะสุขภาพทางหัวใจและเมตาบอลิก แต่มีการศึกษาในห้องปฏิบัติการ พบว่าทำให้เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติเพิ่มขึ้น และภาวะดื้อต่ออินซูลินเพิ่มขึ้นในเช้าวันถัดไปเท่านั้น จึงสรุปได้ว่า ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าการเปิดไฟนอนมีความเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพทางหัวใจและเมตาบอลิก ข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ภาพ : Pexels บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ