‘ภาวะความดันโลหิตสูง’ อันตรายกว่าที่คิด แนะปรับพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง

แม้ว่าผู้มี ภาวะความดันโลหิตสูง จำนวนมากจะไม่มีอาการใดๆ บ่งบอกว่าเป็นผู้มีภาวะความดันสูง แต่การดูแลตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับการพบแพทย์เพื่อติดตามอาการและรับยาอย่างสม่ำเสมอ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยควบคุมอาการภาวะความดันสูงไม่ให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นได้ ‘ภาวะความดันโลหิตสูง’ อันตรายกว่าที่คิด แนะปรับพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง พญ.วริษฐา เล่าสกุล แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ได้ให้ความกระจ่างถึงสาเหตุของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตน รวมถึงแนวทางการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันสูงได้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงอาการรุนแรงที่อาจจะเกิดตามมาได้ ภาวะความดันโลหิตสูงคืออะไร?ความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาทางสุขภาพที่เป็นหนึ่งในปัญหาหลักของประชากรโลกและประเทศไทย โดย “ความดันสูง” หมายถึงภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันในหลอดเลือดแดงที่สูงขึ้น โดยในปัจจุบันคือตัวเลขความดันตัวบนมากกว่าหรือเท่ากับ 140 มิลลิเมตรปรอท และความดันตัวล่างมากกว่า หรือเท่ากับ 90 มิลลิเมตรปรอท วัดซ้ำสองครั้งแล้วได้ระดับความสูงเกินตัวเลขข้างต้น จะได้รับการวินิจฉัยว่าภาวะความดันโลหิตสูง อาการของความดันโลหิตสูงมีอะไรบ้าง – ไม่มีอาการ – มึนหัว เวียนศีรษะ และที่สำคัญคือที่สุด คือ อาการแสดงของภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เมื่อร่างกายมีภาวะความดันโลหิตสูงมาเป็นเวลานาน อาจนำไปสู่อันตรายต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น หัวใจล้มเหลว มีอาการหายใจเหนื่อย เหนื่อยง่ายกว่าปกติ นอนราบไม่ได้ หัวใจขาดเลือด มีอาการเจ็บหน้าอก และอาจเป็นมากขึ้นเวลาออกแรง ภาวะไตวาย มีอาการตัวบวม ปัสสาวะออกน้อยลง โรคหลอดเลือดสมองตีบ มีแขนขาชาหรืออ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ภาวะเลือดออกในสมอง ตามองไม่ชัด จากเส้นเลือดในตาเสื่อมเนื่องจากมีความดันโลหิตสูงมาเป็นเวลานาน สาเหตุของภาวะความดันโลหิตสูง … Continue reading ‘ภาวะความดันโลหิตสูง’ อันตรายกว่าที่คิด แนะปรับพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง