เสพข่าวหดหู่มากเกินไป อาจเสี่ยง ‘ภาวะ Headline Stress Disorder’ ไม่รู้ตัว พร้อมแนะวิธีแก้

เดี๋ยวนี้มีข่าวสารมากมายเกิดขึ้นหลายเรื่องทั้งดีและไม่ดี ซึ่งการติดตามข่าวสารที่ได้รับความสนใจในวงกว้าง ทำให้หลายคนเสพข่าวต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันจนอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพจิต เพราะข่าวและเนื้อหาต่างๆ ที่เผยแพร่ในสื่อและโซเชียลมีเดีย สร้างความเศร้า จิตตก รวมถึงความเครียดสะสมจากการเสพข่าวหดหู่มากเกินไป จนอาจทำให้เสี่ยงเกิด ภาวะ Headline Stress Disorder เสพข่าวหดหู่มากเกินไป อาจเสี่ยง ‘ภาวะ Headline Stress Disorder‘ ไม่รู้ตัว พร้อมแนะวิธีแก้ ภาวะHeadline Stress Disorder คืออะไรHeadline Stress Disorder ไม่ใช่ชื่อโรค แต่เป็นคำที่ใช้เรียกภาวะเครียดหรือวิตกกังวลมากที่เกิดขึ้นจากการเสพข่าวทางสื่อต่างๆ ที่มากเกินไป เสพข่าวหดหู่มากไป ส่งผลเสียอย่างไรต่อร่างกายและจิตใจการเสพข่าวหดหู่มากไปสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจได้มากและหลายระบบ เช่น ใจสั่น แน่นหน้าอก นอนไม่หลับ วิตกกังวล ซึมเศร้า โกรธ ซึ่งถ้าปล่อยไว้ อาจส่งผลต่อการเกิดโรคบางอย่างได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า ใครคือกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะHeadline Stress Disorder คนที่เหนื่อยล้าทั้งทางจิตใจหรือร่างกายอยู่แล้ว เช่น อาจกำลังเครียดเรื่องงาน ครอบครัว การเรียน พักผ่อนไม่เพียงพอ … Continue reading เสพข่าวหดหู่มากเกินไป อาจเสี่ยง ‘ภาวะ Headline Stress Disorder’ ไม่รู้ตัว พร้อมแนะวิธีแก้