ฝุ่น PM 2.5 เสี่ยง “มะเร็งปอด”มากถึง 1-1.4 เท่า ร้ายแรงเทียบเท่ากับสูบบุหรี่

“มะเร็งปอด” ถือเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของโรคมะเร็งและมีอัตราผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลก รายงานว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2 ล้านคน และเสียชีวิต 1.7 ล้านคนต่อปี ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยพบว่ามะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 และยังพบว่ามะเร็งปอด เป็นเชื้อมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง โดยทุกๆ วัน เฉลี่ยวันละ 42 คน และได้มีการสูญเสียมีดารา ศิลปิน และบุคคลมีชื่อเสียงในสังคมด้วย “มะเร็งปอด” เพิ่มขึ้นหลายราย ล่าสุดเป็นนักแสดงชื่อดังระดับตำนานและศิลปินแห่งชาติ สรพงศ์ ชาตรี และก่อนหน้านี้ยังได้สูญเสีย เศรษฐา ศิระฉายา นักแสดงอาวุโสและศิลปินแห่งชาติมากความสามารถ ส่งผลให้ผู้คนให้ความสนใจและตระหนักถึง “มะเร็งปอด”มากขึ้น แน่นอนว่าสาเหตุหลักของการก่อเชื้อมะเร็งปอดนั้นมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่มีความเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ หรือการได้รับมวลสารที่ก่อสารมะเร็งเข้าไปทำร้ายปอดโดยไม่รู้ตัว พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อมะเร็งปอดและเป็นสาเหตุหลักคือ การสูบบุหรี่ ซึ่งมีอัตราสูงถึง 85% ขณะที่หลายคนอาจเข้าใจว่าผู้ที่สูบบุหรี่เท่านั้นที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด แต่จากการสอบประวัติผู้ป่วยกลับพบว่า … Continue reading ฝุ่น PM 2.5 เสี่ยง “มะเร็งปอด”มากถึง 1-1.4 เท่า ร้ายแรงเทียบเท่ากับสูบบุหรี่