ระวังของปลอม! วิธีเช็ก “ฟ้าทะลายโจร” ระหว่าง ของจริง กับ ของปลอม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และกระแสการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ถึงประสิทธิผลของ ฟ้าทะลายโจร ในการรักษาโรคดังกล่าว ทำให้มีประชาชนนิยมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผ่านช่องทางต่างๆ กันเป็นจำนวนมาก รวมถึงช่องทางออนไลน์ ซึ่งปรากฏว่า มีผู้ผลิต/ ผู้จำหน่ายที่ฉวยโอกาสสร้างผลประโยชน์ทางการค้าด้วยการผลิตและหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรปลอมให้กับประชาชนเป็นจำนวนหลายราย โดยพบว่า มีการแอบอ้างเลขสารบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาใช้โดยระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์ในชื่อการค้าใหม่หรือชื่อการค้าเดิม รวมทั้งแจ้งว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบสำคัญ และอาจใช้ชื่อผู้ผลิตเดิมหรือต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร โดยผลิตภัณฑ์นี้จัดเป็น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฉลากต้องมีเลขทะเบียนตำรับสมุนไพร ขึ้นต้นด้วยอักษร “G” และแนะนำว่าก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ ขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อจะได้ไม่เสี่ยงกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ดังนั้น เพื่อความแน่ใจก่อนจัดซื้อ ประชาชนจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (www.fda.moph.go.th) หรือ Oryor Smart Application หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย แจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556. หรืออีเมล์ [email protected]  **ตรวจสอบเลขที่ผลิตภัณฑ์ กดที่นี่ ** สำหรับประชาชนที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร และตรวจสอบพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม สามารถแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป ข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข ภาพ :  Shutterstock    บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ “บิ๊นท์ สิรีธร” เภสัชกรดีกรีนางงาม … Continue reading ระวังของปลอม! วิธีเช็ก “ฟ้าทะลายโจร” ระหว่าง ของจริง กับ ของปลอม