โควิดสายพันธุ์เดลต้า แพร่เร็วกว่าเดิม แค่เดินสวนกันเพียง 5 วินาทีก็เสี่ยงติดได้

เนื่องจากล่าสุด 30 มิถุนายน 2564 มีข่าวออกมาว่าพบ โควิดสายพันธุ์เดลต้า ที่ศิริราชเกินครึ่ง ทำให้หวั่นเป็นตัวแปรสู่การระบาดระลอก 4 ทาง นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล แพทย์โรงพยาบาลศิริราช จึงแนะวัคซีนที่กำลังจะมาในเดือนหน้า ต้องเร่งฉีดให้ผู้สูงอายุ-ผู้มีโรคเรื้อรัง และขอนำข้อมูลโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ามาฝากทุกคน นอกจากคำเรียกชื่อสายพันธ์ุของเชื้อโควิด-19 ที่เราเคยเห็นเรียกกันตามชื่อประเทศที่พบสายพันธุ์นั้นๆ ครั้งแรกแล้ว ยังมีการเรียกชื่อสายพันธุ์ว่าอัลฟ่า เบต้า แกมมา และเดลต้า อีกด้วย โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า คืออะไร องค์การอนามัยโลก (WHO) เปลี่ยนชื่อในการเรียกสายพันธุ์โควิด-19 จากชื่อประเทศที่พบเชื้อโควิดครั้งแรก เป็นระบบตัวอักษรภาษากรีก เช่น อัลฟ่า เบต้า แกมมา และเดลต้า เพื่อลดการตีตราประเทศนั้นๆ มีการบัญญัติชื่อเรียกสายพันธุ์โควิดใหม่ ดังนี้ สายพันธุ์อังกฤษ (B.1.1.7) คือ สายพันธุ์อัลฟ่า (A) สายพันธุ์แอฟริกาใต้ (B.1.351) คือ สายพันธุ์เบต้า (B) สายพันธุ์บราซิล (P.1) คือ สายพันธุ์แกมมา (Γ) สายพันธุ์อินเดีย … Continue reading โควิดสายพันธุ์เดลต้า แพร่เร็วกว่าเดิม แค่เดินสวนกันเพียง 5 วินาทีก็เสี่ยงติดได้