New Normal จุดเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวัน หลังวิกฤติโควิด-19

อย่างที่ทราบกันดีว่า การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง ทำให้โลกเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างมาก ธุรกิจประเภทที่ปรับตัวได้จะยังคงอยู่รอดและสามารถเติบโตต่อไป และหลังจากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่เรียกว่า “New Normal” หรือ New Norm ขึ้น ซึ่งก็หมายถึง “ความปกติใหม่” นั่นคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวัน และขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์ พฤติกรรมของ New Normal ที่อาจเปลี่ยนไป เที่ยวต่างประเทศน้อยลง ซื้อของกินของใช้ ตุนไว้สำหรับในเวลาฉุกเฉิน เริ่มทำงานที่บ้าน (Work From Home) ในบางบริษัท ใช้บริการ Food Delivery มากขึ้น หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ลดการใช้จ่ายในสิ่งของฟุ่มเฟือย รักษาระยะห่างทางสังคมและป้องกันตนเองโดยการใส่หน้ากาก โลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หลายบริษัทมีการอนุโลมให้ทำงานที่บ้านโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาช่วย หลายสถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนทางออนไลน์ หลายธุรกิจเริ่มหันมาการทำธุรกิจค้าขายทางออนไลน์กันมากขึ้น ในเวลาเดียวกันการตกงานและว่างงานก็จะเพิ่มขึ้น อาชีพอิสระใหม่ๆ ที่เข้ามาตอบโจทย์ในเส้นทางนี้อาจจะเกิดขึ้นมามากมาย ตระหนักด้านสุขอนามัยที่มากขึ้น จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักในด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยทั้งของตนเองและของส่วนรวมมากขึ้น เนื่องจากการรักษาสุขภาพตนเองให้ดีอยู่เสมอ การทานอาหารที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน จะช่วยป้องกันตนเองจากไวรัสได้ อีกทั้งสถานที่ให้บริการต่างๆ จะมีเจลแอลกอฮอล์รวมถึงมีบรรจุภัณฑ์ถูกสุขอนามัยให้ลูกค้าใช้ การเว้นระยะห่างและช่องชำระสินค้า การช้อปปิ้งแบบใหม่ จุดชำระเงินอัตโนมัติรวมทั้งบริการต่างๆ ที่ใช้การสั่งงานด้วยเสียงอาจเป็นบริการใหม่ที่อาจตามมาในไม่ช้า ยุคที่ Work From Home กลายเป็นเรื่องปกติ การทำงานหรือทำธุรกิจในปัจจุบัน สามารถทำที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีอุปกรณ์สื่อสาร … Continue reading New Normal จุดเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวัน หลังวิกฤติโควิด-19