เอพี ไทยแลนด์ ชวนนิสิต นักศึกษาปล่อยของไปกับงานประกวดออกแบบพื้นที่รับนิวเจเนอเรชั่น

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนวัตกรรมการอยู่อาศัย โดย ‘เอพี ดีไซน์ แล็บ (AP Design Lab)’ แล็บเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาฯ ชวนนิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ปล่อยของ โชว์ไอเดียเด็ดไปกับการประกวดออกแบบ ภายใต้แนวคิด ‘NEW GEN NEW TREND’ เฟ้นหาสุดยอดไอเดียที่ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตของกลุ่มนิวเจเนอเรชั่น โดยผลงาน “MULTIPLE LIVING SPACES IN CO-LIVING SPACE” ของนายธรณ์นนท์ พีระญาณ์โกเศส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยไอเดียที่แก้ข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ด้วยแนวคิดการใช้พื้นที่บนอากาศจนเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่นำมาซึ่งฟังก์ชั่นการใช้งานที่มากขึ้น นายประจักษ์ ประภามณฑล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า “ความตั้งใจของเอพีในการจัดประกวดออกแบบห้องชุด เพื่อเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายใน ได้แสดงความสามารถหรือมุมมองความคิดใหม่ๆ ในการออกแบบพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย โดยไอเดียที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทางเอพีจะนำมาสร้างจริง ซึ่งความท้าทายสำหรับ น้องๆ […]

ROBINSON BLACK FRIDAY SALE

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ต้อนรับเทศกาลแห่งการช้อป Black Friday จัดโปรแรงให้สายช้อปแบบจุกๆ ทั้งห้างฯ และ Robinson Online ในแคมเปญ “Robinson Black Friday Sale” (โรบินสัน แบล็ก ฟรายเดย์ เซลล์) ไม่ว่าจะเป็น • สินค้าทั้งห้างฯ และออนไลน์ ลดสูงสุด 70% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น) • ช้อปห้างฯ • สมาชิกเดอะวัน ลดเพิ่มสูงสุด 12.5% เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ายอดช้อป รับคะแนนเดอะวันสูงสุด 15 เท่า เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข • เฉพาะแผนกที่นอน สินค้าที่นอนลดสูงสุด 60% ลดเพิ่มสูงสุด 12% เมื่อชำระเต็มจำนวน หรือลดเพิ่ม 10% เมื่อผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน พิเศษ! สมาชิกเดอะวัน รับบัตรของขวัญสูงสุด 1,000 บาท […]

เวทีประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 11 หนุนสร้าง “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจผู้บริโภค” สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

19 พฤศจิกายน 2562 – ดีแทค กรมส่งเสริมการเกษตร และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด สนับสนุนแนวคิดสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการผลิตอาหารที่ปลอดภัย สอดรับเทรนด์สุขภาพคนเมือง-ความต้องการของตลาดโลก  เวทีประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด พ.ศ.2562 ดำเนินมาถึงปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจผู้บริโภค” โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อทุกชีวิต มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยเริ่มจากการสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองแล้วส่งต่อให้กับผู้อื่น ด้วยการเกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่ กระบวนการปลูก การแปรรูปเพิ่มมูลค่า การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการตลาด โดยยึดหลักสำคัญทั้ง 4 ประการ คือ สุขภาพ(health) นิเวศวิทยา(ecology) ความเป็นธรรม(fairness) และการดูแลเอาใจใส่ (care) นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco-friendly) ตั้งแต่กระบวนผลิต การขนส่ง การบริโภค ไปจนถึงการจัดการและกำจัดของเหลือใช้ในฟาร์ม นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อาหารปลอดภัยเป็นความท้าทายหนึ่งของโลกที่กำลังเผชิญ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภค ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ปัจจุบัน รัฐบาลได้เห็นความสำคัญในการผลักดันประเด็นดังกล่าว โดยคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. […]

เอส แอนด์ พี เดินหน้าธุรกิจยั่งยืน คว้ารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม

“เอส แอนด์ พี” ตอกย้ำความเป็นผู้นำแบรนด์อาหารไทยยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจบนหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมาย 5 ข้อ ได้แก่ การขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero Hunger) การรับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ (Good Health and well-being) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า (Decent Work and Economic Growth) การรับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals) ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนนี้เอง ทำให้ บริษัท เอส แอนด์ พี  ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรด้านความยั่งยืนหลากหลายรายการ มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ. เอส แอนด์ […]

ICONSIAM presents Bangkok Illumination 2019

มหัศจรรย์ประดับประดาแสงไฟและอลังการขบวนต้นคริสต์มาสเอกลักษณ์ไทยที่ยาวที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมเฉลิมฉลองบรรยากาศแห่งความสุขต้อนรับคริสต์มาสและปีใหม่ยิ่งใหญ่ตระการตาในงาน  “ICONSIAM presents Bangkok Illumination 2019” กรุงเทพฯ – ไอคอนสยาม สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ บริษัท ดิไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ดิไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  พร้อมด้วย ธนาคารกสิกรไทย จัดงาน “Bangkok Illumination 2019”  (แบงคอก อิลลูมิเนชั่น 2019) เนรมิตพื้นที่ ริเวอร์พาร์ค ริมน้ำเจ้าพระยา ให้เป็นดินแดนแห่งความสุข สุดตระการตามหัศจรรย์ประดับประดาแสงไฟและขบวนต้นคริสต์มาสที่ยาวที่สุดริมน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีความโดดเด่นในการออกแบบผ่านแรงบันดาลใจจากเรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยจากสถาปัตยกรรมของพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ซึ่งในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี วัดอรุณราชวราราม ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่มีความวิจิตรงดงาม นำมาผสมผสานลวดลายไทยมาไว้บนต้นคริสต์มาสที่ริมน้ำพระเจ้ายาประดับตกแต่งไฟสวยงาม เฉิดฉายโดดเด่นสูงตระหง่านกว่า 22 เมตร  ณ ริเวอร์พาร์ค ภายใต้คอนเซปต์ “Glory of ICONSIAM”   […]

เปิดประสบการณ์ชีวิตสุดล้ำ ช้อป ชิม ชิล เหนือระดับที่เซ็นทรัล ภูเก็ต

ช่วงปลายปีแบบนี้ เชื่อว่าสาวๆ หลายคนน่าจะยกให้เป็นช่วงเวลาของการท่องเที่ยวและการช้อปปิ้ง เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับตัวเอง หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาตลอดทั้งปี ซึ่งคงจะดีมากๆ เลย หากเราจะสามารถแพลนทริปที่เที่ยวหรู อาหารดี ช้อปปิ้งได้ครบ และถ่ายรูปได้สวยจบในทริปเดียว!! ถ้าสาวๆ คนไหนเห็นด้วยกับไอเดียนี้ ก็ตามมาเช็คอินกันได้เลยที่ “เซ็นทรัล ภูเก็ต” บอกเลยว่าตอนนี้เป็นศูนย์การค้าเดียวที่ลักซ์ชัวรีที่สุดใจกลางเมืองภูเก็ต  ฟังดูเหมือนโอเว่อร์ แต่ขอบอกว่าไม่เว่อร์เกินไปเลยค่ะ มาดูกันที่เดียวที่ตอบโจทย์ทุกการช้อปปิ้ง เพราะเป็นครั้งแรกของแบรนด์เนมดังระดับโลกที่มาเปิดร้านนอกพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ Alexander McQueen, Balenciaga, Bvlgari, Chloé, ErmenegildoZegna, Gucci, Hermès, Kenzo, Louis Vuitton, PMT The Hour Glass, Saint Laurent, Salvatore Ferragamo, Versace เรียกว่าแค่เห็นชื่อแบรนด์ ก็อยากพุ่งตัวไปซะเดี๋ยวนี้เลย และถ้ารวมฝั่งเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัลเข้าไปด้วยมีอีกกว่า 800 แบรนด์ จึงเป็น “เดอะเบสท์ช้อปปิ้งเดสติเนชั่นส์” สำหรับสาวกแฟชั่นเลยทีเดียว ส่วนในแง่มุมของนักเที่ยวที่ชื่นชอบการหาประสบการณ์ใหม่ๆ “เซ็นทรัล ภูเก็ต” ก็เป็นเดสติเนชั่นที่ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวโซเชียลมีเดียทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น […]

อีเลคโทรลักซ์ร่วมกับเลอ กอร์ดอง เบลอรังสรรค์เมนูพิเศษให้ผู้บริโภค ตามมาตรฐานเชฟระดับโลก ด้วยแอพพลิเคชัน “มาสเตอร์ เอ็กซ์” จากเครื่องปั่นอเนกประสงค์ มาสเตอร์ 9

อีเลคโทรลักซ์ ร่วมกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ จัดงานเปิดตัวเครื่องปั่นเอนกประสงค์มาสเตอร์ 9 ที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เครื่องปั่นรุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมกับ แอพพลิเคชัน มาสเตอร์ เอ็กซ์ พลิกโฉมรูปแบบการทำอาหารชั้นเลิศ    มีสูตรอาหารซึ่งคิดค้นโดยเชฟระดับโลกจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ประเทศฝรั่งเศส เชฟกิลโยม ซีแกลร์ ผู้บริโภคสามารถลงมือทำด้วยตัวเองเพียงแค่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน เลือกเมนูที่ต้องการ ก็สามารถรังสรรค์เมนูสุดพิเศษได้อย่างง่ายดายด้วยปลายนิ้ว โดยแอพพลิเคชันจะคำนวณสัดส่วนของส่วนประกอบที่ใช้ ระดับความแรงที่ใช้ในการปั่น รวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ ทำให้เมนูที่ได้ออกมากลายเป็นสูตรสำเร็จเช่นเดียวกับที่เชฟระดับโลกรังสรรค์ออกมา โดยมี 10 เมนู จาก กว่า 50 เมนูที่คิดสูตรโดยเชฟกิลโยม นอกจากนี้ ยังมีเมนูที่คิดค้นโดยอีเลคโทรลักซ์ทั่วโลก อาทิ เกาหลี ประเทศไทย เป็นต้น “ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์การทำครัวยุคใหม่ ซึ่งผสานเทคนิคการประกอบอาหารที่ประณีตและล้ำสมัยโดยกอร์ดอง เบลอ บวกกับการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พันธกิจของเราในครั้งนี้ คือสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่มีความชื่นชอบในการทำอาหา รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการทำอาหาร และความเข้าใจเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจ […]

มาสด้าเปิดตัว All-New Mazda CX-8 พรีเมียม 3-Row Crossover SUV สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความภูมิฐาน หรูหราสง่างาม และสมบูรณ์แบบ

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 12 พฤศจิกายน 2562 – มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย ร่วมกับ มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จัดงานเปิดตัวแนะนำ All-New Mazda CX-8 ครอสโอเวอร์อเนกประสงค์เอสยูวีระดับพรีเมียมแบบ 3 แถว 7 ที่นั่ง และ 6 ที่นั่ง พร้อมเปิดประสบการณ์การขับขี่อันล้ำค่ากับช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณและคนที่คุณรัก ถือเป็น Crossover SUV ที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความภูมิฐาน สง่างาม และความสมบูรณ์แบบ ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนในครอบครัว มาพร้อมแนวคิด “The Precious Moment for All” ทุกช่วงเวลา…มีค่าไม่สิ้นสุด เป็นยนตรกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างไร้ขอบเขตและไม่มีที่สิ้นสุด All-New Mazda CX-8 คือรถอเนกประสงค์เพื่อยกระดับความหรูหราของ Crossover SUV ขึ้นไปอีกขั้น ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่งดงาม กับคอนเซ็ปต์ “Less is More” ที่ลดทอนบางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป […]

พบกับข้าวต้ม 13 เมนูใหม่ ที่ลองกินแล้วฟินแน่นอน ได้ที่ Met Café ทองหล่อได้

หนึ่งในเมนูรอบเย็นหรือหัวค่ำยอดนิยมของคนไทยคือ “ข้าวต้ม” ลองคิดดูสิตกเย็นเลิกงานได้ข้าวต้มร้อนๆ กับข้าวสักสองสามอย่าง นั่งทานในร้านบรรยากาศชิลๆ คงฟินน่าดู แต่จะหาทานได้ที่ไหนล่ะ? พวกเราชาว Met Cafe เองก็ชอบทานข้าวต้ม คิดว่าทำไมไม่มีร้านข้าวต้มแนวสตรีทฟู๊ดที่มีที่นั่งสบายๆ ร้านตกแต่งสวยงามบ้างนะ พอไม่มี เราก็ทำเองซะเลย แต่จะเสิร์ฟข้าวต้มกับเมนูไม่กี่อย่างคงไม่สนุก Met Cafe เลยขอทำข้าวต้ม 0 บาท ซะเลย และเมนูกับข้าวจะให้มาน้อยๆ คงไม่ใช่ Met Cafe เพราะเราจัดเต็มกับข้าวให้เลือกทานกับข้าวต้มถึง 13 เมนู และที่สำคัญ 13 เมนูที่ว่าเป็นสูตรลับของบ้านเพื่อนๆ เราทั้งหมด ไม่เชื่อก็ลองดูที่ชื่อเมนูสิ ปูไข่ดองเจ้ตุ้ม, ปลาสลิดฟูกู๋กัน,  แกงจืดหมูสับเกี๊ยมบ๊วยตั่วเจ้ณี, ยำ 3 ไข่แปะจุ่น เป็นต้น แต่สำคัญกว่าข้าวต้ม 0 บาท และเมนู 13 อย่าง คงเป็นการได้กินข้าวต้มสไตล์สตรีทฟู๊ดที่อร่อยมาก ในบรรยากาศร้านสวยๆ ที่ Met Cafe นี่แหละ รู้แบบนี้แล้วเย็นนี้ถ้าไม่รู้จะไปไหนมาทานข้าวต้มที่ Met […]

ความสุขฉบับผู้ให้ “พาย-ภาริอร วัชรศิริ” หญิงแกร่งผู้เติมเต็มชีวิตด้วยการแบ่งปันกำลังใจ

กำลังใจที่มีค่าที่สุดในแบบฉบับของคุณคืออะไร บางคนอาจมีคำตอบอยู่ในใจแล้ว ในขณะที่บางคนอาจยังหาคำตอบไม่ได้ หรือกำลังค้นหาอยู่ แต่สำหรับผู้หญิงคนนี้ “พาย-ภาริอร วัชรศิริ” นักเขียนหญิงแกร่งผู้มุ่งมั่นกับการแบ่งปันกำลังใจ เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตในแบบฉบับของตัวเอง  เธอค้นพบคุณค่าของการส่งต่อกำลังใจ ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองผ่านหนังสือ How I love MY MOTHER กับประสบการณ์ที่เธอต้องเปลี่ยนชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวในวัยเพียง 16 ปี เพราะคุณแม่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ พลิกชีวิตจากวัยรุ่นที่ถูกตามใจมาตลอด กลายเป็นผู้ดูแลคุณแม่ที่ป่วยแบบเต็มตัว และปรับมุมมองเพื่อเก็บเกี่ยวความสุขจากปัญหาที่ต้องเผชิญ  แม้ความสุขของเธอจะแตกต่างจากความสุขของคนทั่วไป แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่า สิ่งที่เธอทำ ช่วยสร้างกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเพื่อนมนุษย์อีกหลายๆ คนได้ แพรวดอทคอม จึงอยากพาทุกคนไปสัมผัสตัวตนและก้นบึ้งหัวใจของผู้หญิงคนนี้กัน ตอนนั้นด้วยวัยเพียง 16 ปี พอรู้ว่าคุณแม่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ คุณพายรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างไร  พายขอเล่าให้ฟังก่อนว่า การที่แม่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เกิดจากการที่เขาล้ม จากนั้นพายจึงรีบพาแม่ไปโรงพยาบาลด้วยความตกใจ ซึ่งจากการล้มนั้น ทำให้แม่มีอาการชาครึ่งซีก ลิ้นแข็ง ร่างกายอ่อนแรง และเส้นเลือดในสมองแตก ทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัด หลังจากนั้นแม่ก็กลายเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  ตอนนั้นพายอายุ 16 ปี เพิ่งเรียนอยู่ ม.ปลาย ซึ่งพายเป็นเด็กที่แม่สปอยล์มาทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นการเจอเหตุการณ์แบบนี้จึงช็อคโลกพายมาก […]

มองหาบ้านหรูระดับไฮเอนด์ต้องไป “สยามพารากอน ลักซ์ชัวรี่ พร็อพเพอร์ตี้ โชว์เคส 2019”

“บ้านคือวิมาน” ยังคงเป็นคำกล่าวที่ไม่มีวันเชย ไม่มีวันเอ๊าต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับยุคสมัยนี้ ซึ่งผู้คนสมัยใหม่ต้องวิ่งตามโลกในการดำเนินชีวิต จึงปฏิเสธไม่ได้ถึงความวุ่นวายและความเหนื่อยล้าในแต่ละวัน ทำให้ “บ้าน” กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจชั้นดี ในการบำบัดความกังวลใจและความเติมเต็มความสุขให้กับชีวิต แล้วบ้านแบบไหนถึงจะสร้างความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ คำตอบในใจของใครหลายๆ คน ก็ต้องเป็นบ้านหรูระดับลักซ์ชัวรี่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมคุณภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพที่ช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายที่สุด จิราพร ศรีสอ้าน ผู้บริหารสยามพารากอน พร้อมด้วยพันธมิตร และผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำร่วมเปิดงาน Jiraporn Srisa-an, Executive of Siam Paragon with partners and executives from  property developers (จากซ้าย) เดือนพร เครือพันธุ์ทอง, จิราพร ศรีสอ้าน และ เกียรติศักดิ์ วิศิษฎ์บันฑิตกุล (from left) Deunporn Kruanpuntong,  Jiraporn Srisa-an and Kiattisak Visitbunditkul (จากซ้าย) นภนิศ อิศรางกูร ณ […]

สายแฟชั่นต้องมี กระเป๋า BAO BAO ISSEY MIYAKE 3 สไตล์สุดชิคลุคไหนก็เอาอยู่

กระเป๋า BAO BAO ISSEY MIYAKE จัดเป็นกระเป๋าที่ต้องมีประจำตัวสาวๆ ชนิดไม่เคยเสียแชมป์ให้ใครมาตลอด 1 ทศวรรษ เพราะนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ กระเป๋า BAO BAO ISSEY MIYAKE ออกวางขาย ทั้งโลกก็ต้องหันมาจับตามอง ด้วยการเป็นกระเป๋าที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ ทั้งในแง่วัสดุ งานดีไซน์ นวัตกรรมและการใช้งาน พูดง่ายๆ คืองานศิลปะที่ตอบโจทย์ทั้งงานดีไซน์และฟังก์ชั่นที่แท้ทรู จากกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยม ที่โดดเด่นด้วยลวดลายตาราง อันเกิดจากการนำชิ้นส่วนเพลตรูปสามเหลี่ยมที่ทำจากโพลียูรีเทนมาต่อกันเป็นบล็อคสี่เหลี่ยมเล็กๆ และเชื่อมต่อกันไปทั้งกระเป๋า ทำให้กระเป๋ามีความยืดหยุ่น และเปลี่ยนแปลงรูปทรงออกไปตามสัมภาระที่ใส่ลงไป เกิดเป็นความโดดเด่นแปลกตา ทั้งยังทนทาน มีน้ำหนักเบา แถมยังดูแลรักษาง่ายอีกต่างหาก ด้วยการตอบโจทย์ครบองค์รวมแบบนี้ จึงไม่น่าแปลกใจ ที่ กระเป๋า ISSEY MIYAKE จะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ที่สำคัญ BAO BAO ISSEY MIYAKE ยังเป็นกระเป๋าที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะมีการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมใหม่ๆ มาตอบโจทย์สายแฟชั่นอยู่เสมอ และนี่คือ กระเป๋า BAO BAO ISSAY MIYAKE ทั้ง […]

รู้ทันอัลเทอร่าปลอม! เช็คให้ชัวร์ เพื่อความสวย…อย่างปลอดภัย

“อัลเทอร่า” หลายคนคงจะเคยได้ยิน หรือรู้จัก อัลเทอร่า กันมาพอสมควร เพราะเป็นนวัตกรรมยกกระชับผิวหน้า ที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด เห็นผลทันที และไม่ต้องพักฟื้น แต่ที่หลานคนยังไม่รู้ก็คือ ตอนนี้มีอัลเทอร่าปลอมระบาด! ซึ่งถือความเรื่องอันตรายและร้ายแรงมากในแวดวงความงาม แพรว จึงขอพาไปคุยกับ  แพทย์หญิง นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ ผู้ก่อตั้ง Apex Medical Center ศูนย์การแพทย์ครบวงจร ทางด้านสุขภาพและความงาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านความงามกว่า 20 ปี และการทำอัลเทอร่ากว่า 10 ปี “อัลเทอร่า เป็นนวัตกรรมยกกระชับผิวหน้าที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงศัลยกรรมมากที่สุด แม้ว่าจะผ่านมา 10 ปีแล้วก็ยังได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล ให้ผิวหน้าคงความอ่อนเยาว์ ซึ่งปัจจุบัน ได้รับความสนใจจากคลินิกความงามเป็นอย่างมาก  “เพราะเป็นการยกกระชับผิวหน้าโดยการใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวด์ ชนิด Micro Focused Ultrasound with Visualization (MFU-V) ยิงผ่านเข้าไปในชั้นผิวหนัง โดยเครื่องอัลเทอร่า จะมีหน้าจอสแกนผิวแบบ real time visualization ที่ช่วยให้มองเห็นชั้นผิวขณะทำ ทำให้สามารถส่งพลังงานไปยังผิวชั้นที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ตรงจุด โดยความร้อนที่ผ่านจะเข้าไปจะทำการกระตุ้นคอลลาเจน […]

เจาะแนวคิด ‘การสร้างพื้นที่แห่งโลกอนาคตปี 2020’

“เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” เป็นประโยคคลาสสิกที่มักได้ยินกันอยู่เสมอ และเป็นบทเรียนที่สะท้อนให้เข้าใจว่า ประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใหญ่คนหนึ่งได้มากมายขนาดไหน ทั้งมุมมองต่อตัวเอง ผู้คน และโลก รวมถึงแนวทางการดำเนินชีวิต เด็กสัมผัส และเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมองระบุว่า กว่า 90% ของสมองมนุษย์จะพัฒนาอย่างเต็มที่ ในช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 5 ปี จากนั้นสมองจะพัฒนาช้าลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วัยเด็กเป็นช่วงเวลาสำคัญมากที่พ่อแม่ควรกอบโกย เพื่อสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้กับพวกเขา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ยุคนี้เวลาเป็นเงินเป็นทอง และเป็นสิ่งหายาก โดยเฉพาะสำหรับพ่อแม่แห่งสังคมเมืองที่มีภารกิจรัดตัวยุ่งเหยิง ทำให้วัยเด็กของลูกถูกกลืนไปกับโซเชียลมีเดีย มีแท็บเล็ตเป็นพี่เลี้ยง หรือมีห้องสี่เหลี่ยมติดแอร์เป็นบ้าน ขาดโอกาสสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริง ส่งผลให้พัฒนาการและภูมิคุ้มกันต่างๆ ด้อยกว่าปกติ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เห็นเด็กๆ สมัยนี้ป่วยง่าย ทำให้โรงพยาบาลฮ็อตยิ่งกว่าสวนสนุก ความสัมพันธ์ของเด็กๆ ในลานโล่งกว้างสีเขียว มีต้นไม้รายล้อม ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นเหตุผลที่ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ปิ๊งไอเดียผุดโครงการ RHYTHM เจริญกรุง พาวิลเลี่ยน โครงการต้นแบบภายใต้แรงบันดาลใจในการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบของเด็กๆ ซึ่ง คุณวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ […]

พักผมจากสารเคมี! 6 แชมพูออแกนิคและธรรมชาติ แก้ปัญหาผมแห้งเสียอยู่หมัด

พบกับ 6 แชมพูออแกนิคและธรรมชาติ ให้ผมของสาว ๆ ได้พักจากสารเคมีในยาสระผม ลดปัญหาผมแห้งเสีย ให้ผมชุ่มชื้นมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง

แชร์ 4 เทคนิค รีเซ็ตสุขภาพด้วยการกู้ระบบเผาผลาญ ได้หุ่นดีเป็นของแถม

“สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง” คงไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับประโยคนี้ โดยเฉพาะสำหรับยุคนี้ที่ไม่ว่าใครๆ ก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น วันนี้ แพรวดอทคอม จึงนำความรู้เกี่ยวกับระบบเผาผลาญ หรือ Metabolism มาแชร์กัน เพราะระบบเผาผลาญนับเป็นกลไกสำคัญของร่างกายเลยทีเดียว ขนาดที่ว่าหากระบบเผาผลาญเสียไป ก็จะทำให้ระบบอื่นๆ เสียสมดุลและทำงานรวนตามไปด้วย รวมถึงเรื่องความสวยความงามอย่างการดูแลรูปร่าง ดังนั้นหากสาวๆ คนไหนสงสัยว่าตัวเองมีแนวโน้มหรือเข้าข่ายระบบเผาผลาญพัง บอกเลยว่าต้องรีบกอบกู้กันด่วนๆ  แต่อันดับแรกสาวๆ ต้องเข้าใจกันก่อนว่า Metabolism หรือระบบเผาผลาญเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ร่างกายจะเปลี่ยนอาหารและเครื่องดื่มที่กินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงาน เพื่อนำไปใช้ทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การหายใจ การเคลื่อนไหวร่างกาย การทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย โดยเฉพาะการย่อยอาหารที่มีผลต่อการควบคุมหรือลดน้ำหนัก เพราะถ้าระบบเผาผลาญแย่หรือเกิดความผิดปกติ ร่างกายก็จะไม่สามารถย่อยอาหารที่กินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานได้ และอาจสะสมจนเป็นไขมันส่วนเกินและส่งผลต่อหุ่นของสาวๆ ได้ สำหรับสาเหตุที่ทำให้ระบบเผาผลาญของสาวๆ พังหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ระดับฮอร์โมน อายุที่มากขึ้น ความเครียด การเป็นโรคบางอย่าง รวมถึงการไดเอ็ทแบบหักโหม ซึ่งเป็นการลดความอ้วนแบบผิดวิธี เพราะระบบเผาผลาญจะปรับตัวให้เหมาะสมกับปริมาณอาหารที่สาวๆ กินเข้าไป คือถ้ากินน้อย ร่างกายก็จะเผาผลาญพลังงานน้อยตามไปด้วย แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สาวๆ อดอาหารจนได้น้ำหนักตัวที่พอใจ แล้วกลับมากินอาหารในปริมาณปกติหรือเยอะขึ้น แต่ร่างกายยังคงเผาผลาญพลังงานน้อยตามเดิม ก็จะเกิดอาการโยโย่เอฟเฟคหรือน้ำหนักตัวพุ่งขึ้นไวมากได้ทันที แบบนี้แหละอาการที่เกิดจากระบบเผาผลาญพังไปแล้วนั่นเอง  ดังนั้นหากสาวๆ คนไหนเริ่มรู้สึกว่า […]

Neonatologist คุณหมอผู้ชำนาญการทารกแรกเกิดเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย

“เนื่องจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นกับลูกน้อยได้” คุณแม่ที่ตั้งครรภ์และคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรหลายท่านจึง มักจะมีความกังวลใจเรื่องความปลอดภัย  โรคภัยไข้เจ็บ หรือความผิดปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และความกังวลเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการตั้งศูนย์เวชศาสตร์มารดาเเละทารกปริกำเนิด (Perinatal Center) และหน่วยทารกแรกเกิด (Neonatal Service) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อคอยดูแลคุณแม่ตั้งแต่ระหว่างตั้งครรภ์จนถึงทารกคลอด โดยมี ศ.พญ.อรดี จันทวสุ หัวหน้าหน่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จะมาไขข้อสงสัยและบอกกล่าวถึงความสำคัญของศูนย์เวชศาสตร์มารดาเเละทารกปริกำเนิด (Perinatal Center) รวมทั้งแผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (NICU)  ศูนย์เวชศาสตร์มารดาเเละทารกปริกำเนิด (Perinatal Center) คืออะไร ศูนย์เวชศาสตร์มารดาเเละทารกปริกำเนิด เป็นศูนย์บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ กับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทารกแรกเกิด โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้การดูแลทารกแรกเกิดตั้งแต่ระดับปกติจนถึงทารกแรกเกิดวิกฤต ซึ่งสามารถแบ่งมาตรฐานการดูแลเป็น 4 ระดับ ดังนี้  Level1 (Well newborn nursery) การดูแลทารกที่คลอดตามกำหนด และไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ Level 2 (Special care nursery) การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด หรืออายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 32 สัปดาห์ น้ำหนักตัวเด็กมากกว่าหรือเท่ากับ 1,500 กรัม […]

“สวย…ไม่เสี่ยง” แอน AF6 แชร์เทคนิคสวยชัวร์…ไม่เสี่ยง หน้าพัง!

แอน – ณัฏฐ์ณัชชา นำเจริญสมบัติ หรือ แอน AF6 นักร้องสาวและบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวแม่ ขอแชร์เทคนิคเรื่องสวยๆ งามๆ ที่ไม่ใช่แค่เลือกตามกระแส หรือราคา แต่ต้องเลือกของแท้เท่านั้น! ถึงจะสวย ปัง ชัวร์ แบบไม่เสี่ยง…หน้าพัง ความงามคือ เรื่องใกล้ตัว “ความสวยความงาม เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนนะคะ เพราะใครๆ ก็อยากสวย อยากดูดีทั้งนั้น ยิ่งยุคนี้โลกเคลื่อนที่เร็วมาก อยากแต่งหน้าลุคไหน แค่เสิร์ชในอินเตอร์เน็ตก็มีวิธี มีคลิปให้ดูมากมาย ไม่ต้องมีพรสวรรค์หรือร่ำเรียนมา แค่ฝึกฝนบ่อยๆ ก็ทำได้ ทำให้เห็นว่าความสวยอยู่ใกล้ตัวเรามากๆ “แต่จริงๆ แล้ว ความสวย…ไม่ใช่แค่การแต่งหน้า หรือกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ อย่างแอน เคล็ดลับความงามหลักๆ คือ ดื่มน้ำเยอะๆ อาจดูเหมือนนางงามนะ (ยิ้ม) แต่เรื่องนี้สำคัญจริงๆ ค่ะ หรืออย่างแอนเป็นคนกินเก่งมาก อาหารอะไรที่รู้ว่ามันไม่ดี เช่น น้ำหวาน ของมัน ของทอด ก็ต้องเลี่ยง คือกินได้นะคะ แต่ต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะนะ อีกอย่างคือ เรื่องการนอน […]

keyboard_arrow_up