สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานงานเดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเป็นประธานงาน เดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช

keyboard_arrow_up